Obiective

Obiectivele proiectului

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Cresterea adaptarii la schimbare a lucratorilor, intreprinderilor si antreprenorilor in judetele MM, BN, SJ, SM/Regiunea Nord Vest, prin dezvoltarea strategica a resurselor umane pe trei nivele manageriale ( top, middle, linie), din sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si prin sprijinirea a 57 intreprinderi din care 47 de IMM-uri. Impactul proiectului generat pentru cele 502 de persoane implicate (4S16) in proiect consta in dezvoltarea unor noi modele de gandire strategica precum si a competentelor manageriale/antreprenoriale/RU in stransa legatura cu strategiile de competitivitate si inovare la nivel European, national si regional si sustinerea a 15 firme din sectorul IMM pentru definirea unor strategii pe termen lung contribuind nemijlocit la cresterea nivelului de inovare si sofisticare a afacerilor din regiune. Efectul imediat pe care proiectul il genereaza este formarea profesionala a minim 502 persoane, (422 participanti in cursuri certificate si 80 participanti in actiuni de formare de tip atelier,seminar, etc) contribuind, prin canalizarea adecvata a resurselor, la intarirea culturii manageriale si a inovarii ceea ce va genera o mai mare competitivtate economica contribuind astfel la dezideratul Strategiaie Nationale de Competitivitate 2014-2020.Ecosistemul antreprenorial din Romania se bazeaza, in ceea ce priveste competitivitatea, pe 12 piloni din care importanti pentru cultura antreprenoriala si a inovarii sunt pregatirea tehnologica, dimensiunea pietei, sofisticarea afacerilor si inovatia. 

Regiunea Nord Vest intampina probleme majore in toate aceste domenii fiind din punct de vedere al pregatirii tehnologice pe locul 247/263, sofisticarii afacerilor 259/263 si inovatie 251/263, conform European Regional Competitiveness index 2016. Totodata, conform analizei Barometrul antreprenoriatului romanesc 2016, modalitatea prin care oamenii si companiile invata elemente de antreprenoriat se bazeaza pe discutii si impartasire intre antreprenorii cu experienta si cei cu mai putina experienta (47%), carti de business (23%) si formare profesionala (18%). Prin urmare proiectul nostrum adreseaza acestor provocari programele de formare croite pe nevoile manageriale (tehnologice, strategice, resurse umane, inovare,etc) servicii de consultanta si mentorat, seminarii de dezvoltare manageriala si antreprenoriala, Mini MBA toate cu un accent deosebit pe inovarea sociala. 

Proiectul isi propune dezvoltarea competentelor manageriale in domenii cum sunt managementul inovarii, management de produs si proces, lean management, rezolvarea problemelor, resurse umane si a competentelor antreprenoriale prin cursuri de antreprenoriat. Pe langa acestea vor fi create conditii de networking si impartasire prin seminarii, intalniri cu experti, platforma de inovare sociala, etc un accent deosebit punandu-se pe inovare/dezvoltare (TIC, inovare in domenii variate inclusiv inovare sociala, economie circulara, dezvoltarea de produse/procese,etc) pentru un numar de 502 beneficiari din care toti beneficiaza de una din formele de formare mentionate, iar 80% vor fi certificati. In acest fel propunerea noastra va genera un nou nivel de competitivitate regionala:” in care companiile care opereaza sunt capabile sa concureze cu success in economia nationala si globala mentinand sau imbunatatind in acelasi timp salariile si standardele de viata ale oamenilor simpli” (Porter M.E., HBS 2014). Urmare sustinerii celor 502 Persoane formate si a celor 57 intreprinderi din care 47 de IMM-uri proiectul nostru va contribui activ la adaptarea la schimbare prin cresterea gradului de inovare si sofisticare a afacerilor, urmare unui management care se bazeaza pe o gandire moderna in care cooperarea nu blocheaza competitia ci o incurajeaza, in care resursele umane sunt dezvoltate conform strategiilor de dezvotare ale companiilor si in care calitatea ecosistemului de afaceri se imbunatateste permanent creand un efect de levier pentru competitivitatea firmelor si competitivitatea regionala si nationala in domeniile incluse in Strategia Nationala pentru Competitivitate 2014-2020 si anume: Turism si ecoturism; Textile si pielarie; Lemn si mobila; Industrii creative; Industria auto si componente; Tehnologia informatiilor si comunicatiilor; Sanatate si produse farmaceutice; Energie si management de mediu; Bioeconomie (agricultura1, silvicultura), biofarmaceutica si biotehnologii; Procesarea alimentelor si a bauturilor. Pe termen mediu si lung, proiectul nostru va contribui la diminuarea efectelor negative astfel cum au fost ele identificate in European Regional Competitiveness index 2016 la nivelul regiunii Nord Vest deoarece tinteste rezolvarea problemelor identificate in analiza de nevoi cu efecte positive asura companiilor, managerilor si antreprenorilor, in total 502 de persoane sprijinite direct si  57 de intreprinderi din care 47 de IMM-uri.

 

Obiectivele specifice ale proiectului

 

Obiectiv Specific 1. 

Cresterea gradului de constientizare si  dezvoltarea competentelor manageriale/antreprenoriale/RU pentru minim  502 de persoane din RNV (BN,SM,SJ,MM) cu scopul cresterii  competitivitatii firmelor in domenii de dezvoltare inteligenta conform  SNCDI. Prin OS1 se doreste cresterea gradului de inovare si dezvoltare a  firmelor 4 jud din RNV prin campanii de constientizare privind  importanta si necesitatea participarii angajatiilor din procesele  manageriale/antreprenoriale la programe de formare moderne. Prin  implementare A1.1 Constientizarea privind programele de formare  manageriala/antreprenoriala, proiectul isi propune ca 502  pers, din  cele 4  jud RNV sa fie atrase printr-o abordare on line si off line.  Prin OS1 tintim cresterea si dezvoltarea competentelor si abilitatilor  manageriale prin implementarea  unui pachet modern de formare  manageriala (cursuri, seminarii, workshopuri) pentru persoanele angajate  pe diferite nivele manageriale (top manageri, middle manageri, manageri  de linie) si pentru departamentele de resurse umane care sunt implicate  in  strategiile de dezvoltare ale companiilor. Astfel prin  implementarea subactivitatii A2.1 Furnizarea unui program modern si  inovativ de formare manageriala si antreprenorialaproiectul vizeaza,  furnizarea unor cursuri in domenii manageriale, croite pe nevoile  fiecarui domeniu, pt 334 pers din RNV, si cursuri de dezv a comp antrep  pentru 56 persoane; Activitatea 2.2  cursuri pentru angajatii din  departamenetele de resurse umane pt. 112 persoane  iar pe de alta parte,  furnizarea unor sesiuni informale de dezvoltare manageriala si de RU pe  trei teme secundare (inovare sociala - platforma online, TIC si  eficienta utilizarii resurselor).