Provocari

Mediu Camera de Comert si Industrie Bistrita-Nasaud 23-02-2019

Actiune colectare deseuri

Proiect: Mobilizarea învățării instituționale pentru o mai bună exploatare a Cercetării și Inovării pentru economia circulară, număr referință: DTP1-1-349-1.1
Perioada implementare: 04/10/2023 - 04/10/2023
Domeniu: Mediu
Tip: Voluntariat

Actiune de colectare deseuri in orasul Bistrita in perioada 14 - 21 februarie 2019


Mobilizarea învățării instituționale pentru o mai bună exploatare a Cercetării și Inovării pentru economia circulară, număr referință: DTP1-1-349-1.1

Camera de Comert si Industrie Bistrita-Nasaud (Detalii)

04/10/2023 - 04/10/2023

Proiect: MOVECO - Mobilizarea învățării instituționale pentru o mai bună exploatare a Cercetării și Inovării pentru economia circulară, număr referință: DTP1-1-349-1.1

Durata proiectului: 30 de luni

Obiectiv specific:Îmbunătățirea condițiilor-cadru pentru inovare in domeniul economiei circulare

 Buget:

 • Total proiect: 2.268.691 Euro
  Contribuția FEDR: 1.798.430,81Euro
  Contribuție IPA: 129.956,5 Euro

Descriere proiect:

Economia curenta liniară este: Produ-Utilizează-Aruncă.

Viitorul aparține economiei circulare: Produ-Utilizează-Reciclează sau Reutilizează.

Noua Strategie a Comisiei Europene este Economia Circulară care vizează "închiderea buclei" produsului prin mărirea ciclului de viață prin reciclare și refolosire, pentru aducererea beneficiilor pentru societate, mediu și economie.

Până în prezent, au fost adoptate 8 propuneri legislative privind deșeurile. Închiderea ciclului de fluxuri de materiale prezintă mai multe provocări pentru cercetare și inovare: creșterea durabilității, reparabilitatea; reciclabilitatea produselor (Responsabilitate extinsă a producătorului), îmbunătățirea managementului deșeurilor și utilizarea eficientă a resurselor în sectoarele industriale, favorizând simbioza industrială și remanufacturarea.

Proiectul isi propune analiza eficientei suportului pentru inovare in schemele de responsabilitate extinsa a producatorului si organizatii de transfer de responsabilitate de-a lungul Regiunii Dunarea precum si a documentelor strategice ( furnizand recomandari) elemente de importanta deosebita pentru grupul de lucru.

Asadar proiectul MOVECO răspunde acestei provocări și stabilește obiectivul de îmbunătățire a condițiilor-cadru și a instrumentelor de politică pentru inovare ecologică și tranziția către o economie circulară, favorizând creșterea inteligentă și durabilă și reducerea decalajelor între regiunile din regiunea Dunării.

Rezultatele MOVECO includ un parteneriat transnațional puternic, competent să pună în aplicare economia circulară și să îndeplinească obiectivele propuse. Bazat pe o cercetare privind ineficiența în inovare în cadrul sistemelor actuale ale responsabilităților extinse ale producătorilor și serviciilor legate de cercetare și dezvoltare, parteneriatul va dezvolta o strategie transnațională pentru tranziția la economia circulară (identificând posibile fluxuri de materiale pentru regiunea Dunării) și un parcurs pentru punerea în aplicare a acestora în diferite regiuni de inovare. Cu noi servicii și instrumente pentru proiectarea ecologică și inovația ecologică (Instrumente de economie circulară), MOVECO va sprijini noi modele de afaceri și de cooperare cu cercetareaa pe noi lanțuri de valori.

Parteneriatul MOVECO cuprinde reprezentanți ai tuturor grupurilor țintă; factori de decizie, organizații de sprijinire a afacerilor (BSO), instituții de cercetare și dezvoltare, precum și organizații ale societății civile: Toți partenerii s-au angajat să demareze potențialul economiei circulare în regiunea Dunării, sporind astfel competitivitatea și asigurarea securității aprovizionării, care să conducă la creșterea economică și noi locuri de muncă.

Activități:

 • Pachet 1 - Management de proiect
 • Pachet 2 - Activități de comunicare
 • Pachet 3 – EPR și Inovare

Activitatea A3.1 - Analiza schemelor de EPR și a potențialului de inovare
Activitatea A3.2 - Cartografierea activităților de cercetare legate de economia circulară
Activitatea A3.3 – Prezentare vizuala și analiză

 • Pachet 4 – Politici privind inovarea și deșeurile

Activitatea 4.1 - Politica de învățare
Activitatea 4.2 – Strategie transnațională privind inovarea în fluxurile de deșeuri și de recuperare a deșeurilor
Activitatea 4.3 – Parcursul inter-state

 • Pachet 5 – Instrumente de inovare

Activitatea 5.1 - Informaţii suport
Activitatea 5.2 - Programul de calificare
Activitatea 5.3 - Instrumente de colaborare
Activitatea 5.4 - Instrumente de finanțare
Activitatea 5.5 - Transfer de cunoștințe și de formare

 • Pachet 6 – Rezumat al economiei circulare

Activitatea 6.1 - Pilot
Activitatea 6.2 - Piața virtuală privind inovarea în recuperarea deșeurilor și utilizarea materialelor secundare

 • Rezultate proiect:
 • Formare privind provocările EPR și inovația în CIE
 • Rapoarte privind sprijinul în eco-inovare, la nivelul Regiunii si trans sectoriale
 • Dialog politic privind economia circulară (părți interesate)
 • Strategie transnațională
 • Planuri de acțiune între state
 • Instrumente privind economia circulară
 • Consolidarea capacităților și transferul de cunoștințe
 • Pilot privind economia circulară
 • IMM-urile în parteneriate de colaborare
 • Piața virtuală pentru inovare și de recuperare a deșeurilor


  Parteneri:
 • Camera de Comerț și Industrie a Sloveniei – Slovenia,partener principal
 Parteneri ERDF:
 • Camera de Comerț și Industrie Bistrița-Năsăud – România
 • Bavarian Research Alliance GmbH – Germania
 • Universitatea Slovacă de Agricultură din Nitra – Slovacia
 • Ministerul Mediului și Amenajării Teritoriului al Republicii Slovenia –Slovenia
 • Tera Tehnopolis SRL – Croația
 • Camera de Comerț și IndustrieBulgară -Bulgaria
 • Agenția de Afaceri Slovacă-Slovacia
 • Consorțiul Regional de Dezvoltare Non-profit Europa SRL - Ungaria
 • Business Austria Superioară -Austria
 • Cluster al Tehnologiei Mediului Bavaria – Germania
 Partener IPA:
 • Institutul Mihajlo Pupin – Serbia
Parteneri asociați: 
 • Parcul științific și tehnologic Belgrad – Serbia
 • Ministerul Economiei a Republicii Slovace – Slovacia
 • Agenția de Inovare și Transfer Tehnologic -  Republica Moldova
 • Orașul Osijek – Croația

Pagina web: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/moveco                                 Camera de Comert si Industrie Bistrita-Nasaud 14-02-2019

Particip

Puiu Ovidiu 14-02-2019

Sunt disponibil sa ajut campania in perioada respectiva


Trebuie sa fiti autentificat pentru a putea adauga propuneri/solutii la aceasta provocare. Deasenea, doar utilizatorii autentificati au posibilitatea de a vota propunerile.