Manager de produs

Manager de produs

Manager de produs

                                                               

Companiile sunt create pentru a dezvolta și livra pe piață soluții la diversele nevoi exprimate sau latente ale categoriilor de beneficiari. Pentru fiecare produs sau serviciu livrat, companiile își dezvoltă o linie de afaceri. În efortul de maximizare a valorii adăugate pentru clienți, companiile trebuie să înțeleagă în profunzime toate compartimentele lanțului valorii și modelului de afaceri, și să administreze adecvat toate aspectele referitoare la dezvoltarea unor soluții noi sau îmbunătățirea și adaptarea soluțiilor existente. Inovația de produs/serviciu și dezvoltarea competitivă a acestuia sunt direcții cruciale pentru asigurarea succesului în piață. Ca urmare a complexității activităților implicate în acest proces, dar și a multitudinii de constrângeri în planul resurselor financiare, umane și tehnologice, la care se adaugă presiunea concurenței, abordarea empirică este extrem de riscantă. În acest context, companiile au nevoie de personal calificat în managementul produselor, care să administreze structurat fluxurile informaționale și de resurse verticale și transversale pe    
întregul ciclu de viață a fiecărui produs sau serviciu.

Tematica

Pregatire generală minimă pentru înscrierea la programul de formare: studii superioare sau învățământ liceal și minim 3 ani experiență de producție.

Conținut :

1. Inovația de produs    
2. Dezvoltarea competitivă a produselor noi
3. Planificarea calității produselor noi
4. Planul de marketing pentru produse noi
5. Planul financiar aferent dezvoltării și lansării produselor noi
6. Lanțul valorii pentru produse noi
7.Transferul t ehnologic
8.Eseu [muncă individuală]: planul financiar aferent dezvoltării și lansării unui pro dus
9. Evaluare

Curs

Durata cursului: 32 ore    
Tipul de certificat obținut: certificat de participare
Nr. cursanți/serie: 14 persoane
Locația:  județele Bistrița-Năsăud, Satu Mare


Cursurile nu mai sunt active