Manager de inovare

Manager de inovare

Indiferent de domeniul de activitate, inovația este esențială pentru susținerea pe termen scurt, mediu și lung a companiilor, de la cele mici la cele mari, atunci când acestea operează într-o piață puternic concurențială. Inovația intervine la nivelul produselor, serviciilor, proceselor și modelelor de afaceri ale companiei, indiferent de specificul afacerii (B2B sau B2C), de poziția companiei în lanțul valorii (furnizor, integrator, distribuitor, creator și dezvoltator de produse finite la interfața cu utilizatorul) sau de vechimea și mărimea companiei. Așa cum spunea A. Einstein, problemele nu pot fi rezolvate cu același mod de gândire și cu aceleași abordări ca acelea care au condus la crearea lor. Lumea este plină de bariere, probleme și contradicții care trebuie depășite în timp scurt și fără compromisuri. Inovația abordată într-o formă structurată este un instrument puternic în fața acestor provocări. În plus, companiile din ziua de azi trebuie să se adapteze rapid și robust la evenimente neprevăzute și accidentale (efectul de „lebădă neagră”), să fructifice avantajele oferite de lanțurile globale ale valorii, să concureze prin diferențiere și strategie unică (efectul „oceanului albastru”) urmând abordări agile și suple, să adopte ultimele tendințe în modelele de afaceri și în dezvoltările tehnologice. Mai mult decât atât, companiile trebuie să se adapteze la dinamica pieței, la cerințele crescânde ale clienților și să își maximizeze șansele prin conectarea la piețele globale. În fața acestui context, companiile au nevoie de personal calificat în managementul inovării

Tematica

Pregătire generală minimă pentru înscrierea la programul de formare: studii superioare sau învățământ liceal și minim 3 ani experiență de producție.

Conținut :

1. Dimensiunile inovării și procesul de inovare
2. Auditul inovării
3. Cultura inovării și dezvoltarea resursei umane pentru inovare
4. Strategia de inovare a firmei
5. Managementul ideilor
6. Inovația modelelor de afaceri
7. Proprietate intelectuală și evaluarea proprietății intelectuale
8. Standardul CEN TS 16551 în managementul inovări
9. Eseu [muncă i ndividuală]: auditul inovării firmei și planul de acțiune
10 . Evaluare

Curs

Durata cursului : 32 ore
Tipul de certificat obținut: certificat de participare
Nr. cursanți/serie: 14 persoane
Locația: județele Bistrița-Năsăud, Sălaj,Maramureș