Inspector Resurse Umane

Inspector Resurse Umane

Resursele umane reprezintă factorul cel mai importan într-o companie. Întocmirea unei echipe omogene, cu personal de specialitate contribuie cu succes la obiectivele financiare ale unei afaceri.

Astfel, rolul inspectorului de resurse umane devine unul foarte important. Recrutarea, angajarea, derularea și încetarea raporturilor de muncă cu salariații sunt doar o parte din atribuțiile acestuia. Astfel în urma cursului, cursantii invață să gestioneze întreaga documentație din domeniul resurselor umane, să opereze în REVISAL, precum și să participe la activitățile de selecție de personal și angajare, de evaluare și de finalizare a raporturilor de muncă.

Tematica

Pregatire generală minimă pentru înscrierea la programul de formare : învățământ liceal cu sau fără diplomă de bac.

Conținut :

1. Întocmirea documentelor de evidenţă a personalului
2. Gestionarea documentelor de evidenţă a personalului
3. Organizarea recrutării şi selecţiei personalului
4. Întocmirea statului de plată pentru personalul încadrat
5. Comunicarea cu angajaţii
6. Întocmirea registrului general de evidenţă a salariaţilor

Curs

Durata cursului: 48 ore
Tipul de certificat obținut: Certificat de absolvire, recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice și Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice.

Nr. cursanți/serie: 14 persoane
Locația: județele Bistrița-Năsăud, Satu Mare, Sălaj,
Maramureș