Competente Antreprenoriale

Competente Antreprenoriale

Competente Antreprenoriale

                                                               

Acest curs urmărește formarea și perfecționarea unor profesioniști în domeniul afacerilor, plecând de la idei simple de afaceri și punerea în practică a acestora, ca urmare a cunoștințelor, deprinderilor și abilităților dobândite în cadrul cursului.

Beneficiile obținute în urma absolvirii cursului sunt:

– formarea culturii antreprenoriale    
– furnizarea tuturor informațiilor referitoare la mediul de afaceri și oportunitățile existente
– elaborarea unui plan de afaceri și implementarea acestuia
– un nou mod de abordare a competențelor antreprenoriale, care presupune dezvoltarea spiritului de inițiativă, atitudinea creatoare, motivația și perseverența în satisfacerea nevoilor pieții

Tematica

Pregătire generală minimă pentru înscrierea la programul de formare: invățâmân t minim obligatoriu la data absolvirii

Conținut

1. Identificarea de oportunități pentru activități personale, profesionale și/sau de afaceri    
2. Evaluarea contextului le gislativ
3. Managementul afacerii
4. Managementul riscului
5. Marketingul a facerii
6. Managementul financiar
7. Managementul comunicării
8. Gestiunea procesului de negociere
9. Managementul echipei
10. Responsabilitatea Socială ca strategie de afaceri
11. Dezvoltarea Durabilă
12. Egalitate de șanse
13. Planificarea afacerii

Curs

Durata cursului : 64 ore    
Tipul de certificat obținut:
Certificat de absolvire, recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice și Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice.

Nr. cursanți/serie: 14 persoane    
Locația: județele Bistrița-Năsăud, Satu Mare, Sălaj,
Maramureș

 

 Cursul nu mai este activ